Releases
Season 1
Synduality Noir
SYNDUALITY Noir
2023-07-11 to 2023-09-26
24 episodes (24 minutes)
Mecha, Sci-Fi
8-bit
ONA
シンデュアリティ科学講座
SYNDUALITY: Kagaku Kouza
2023-07-11
2 minutes
Comedy, Sci-Fi
Studio PuYUKAI
Season 2
SYNDUALITY Noir
SYNDUALITY Noir 第2クール
SYNDUALITY Noir Part 2
2024-01-09 to 2024-03-26
12 episodes (24 minutes)
Mecha, Sci-Fi
8-bit