Releases
Season 1
リンカイ!
Rinkai!
2024-04-09 to 2024-06-25
12 episodes (24 minutes)
Sports
TMS Entertainment
Sources
Manga
リンカイ!アザレア
Rinkai! Azalea
Kiyoshi Yamane - Story & Art