Releases
Season 1
Oshi no Ko
【推しの子】
[Oshi no Ko]
2023-04-12 to 2023-06-21
11 episodes (24 minutes)
Drama, Mystery, Psychological, Supernatural
Doga Kobo
Season 2
Oshi no Ko
【推しの子】第2期
[Oshi no Ko] 2nd Season
2024-07-03
Drama, Mystery, Psychological, Supernatural
Doga Kobo
Sources
Manga
[Oshi no Ko]
【推しの子】
Aka Akasaka - Story
Mengo Yokoyari - Art
2020-04-23
Best Girls
33
<a href= Ai Hoshino">
296
<a href= Akane Kurokawa">
Songs
Oshi no Ko
Idol
アイドル
 
YOASOBI