Releases
Season 1
Mr. Villain's Day Off
休日のわるものさん
Kyuujitsu no Warumono-san
2024-01-08 to 2024-03-25
12 episodes (24 minutes)
Comedy, Slice of Life
Shin-Ei Animation
Sources
Manga
Mr. Villain's Day Off
休日のわるものさん
Kyuujitsu no Warumono-san
Yuu Morikawa - Story & Art
2018-12-15