Releases
Season 1
Love After World Domination
恋は世界征服のあとで
Koi wa Sekai Seifuku no Ato de
2022-04-08 to 2022-06-24
12 episodes (23 minutes)
Comedy, Romance
Project No.9
Sources
Manga
Love After World Domination
恋は世界征服のあとで
Koi wa Sekai Seifuku no Ato de
Hiroshi Noda - Story
Takahiro Wakamatsu - Art
2019-10-04 to 2022-11-05
37 Chapters
6 Volumes
Best Girls
448
<a href= Desumi Magahara">